, Om Göteborgs Akademiska Symfoniorkester
Om orkestern
Göteborgs Akademiska Symfoniorkester, eller GASO som orkestern också kallas, bildades 1999 och består idag av ungefär 50 stycken studenter och före detta studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet.

Orkestern, som är knuten till Göta studentkår, drivs som en ideell förening och finansieras till största delen av medlemmarna själva.

Orkestern håller en hög ambitionsnivå och strävar efter ständig utveckling. Vi har bland annat arbetat med solister från Göteborgs Symfoniker och Göteborgsoperan.
Vi har också samarbetat med ett flertal körer, bland andra Chalmers kammarkör och Lodolakören.

Lars Kvenlser är vår ordinarie dirigent och har varit det sedan början av 2020.